Frifot er frihet - reis vekk fra det vanlige
Skriv for oss!

Ingen direkte formelle kvalifikasjoner er påkrevd, men derimot entusiasme, fokus, kompetanse, evne til å gjennomføre grundige undersøkelser og engasjere våre lesere er viktig. Du bør kjenne destinasjonen svært godt gjennom personlig erfaring og flere besøk, og ha en genuin interesse for området. En forståelse av kart og ferdigheter i å ta gode bilder er også viktig.

 

Vi ser spesielt etter forfattere som er interessert å skrive sykkelguider. Fokus er offroad uten å være ekstremt, ikke på ruter langs trafikkerte veier. Sykkelrutene og destinasjonene bør gi både erfarne og de som ikke er ekspertsyklister et variert utvalg av ruter og terreng med forskjellig type underlag og høydeprofil. Sykling på smale fotturstier skal ikke inngå som en del av rutene. Det må være mulig å leie sykkel på destinasjonen du ønsker å skrive om, og ideelt sett finnes mulighet for transport av sykler uten å måtte ha egen bil. Du må kjenne destinasjonen godt, være vant med å bruke GPS og kunne orientere deg i terrenget. Kom gjerne med innspill om gode destinasjoner med potensiale for en bok. Se informasjon om vår første sykkelguide som vil bli utgitt her.

 

Hvis du ønsker å bli betraktet som en forfatter må du sette sammen en generell beskrivelse av destinasjonen og rutene som planlegges, og skrive et introduksjonskapittel på ca. en side, som beskriver destinasjonen og mulighetene for turer som finnes her. Et grovutkast for minst to turer må også oversendes, med en generell beskrivelse av rutene og hva som er å se, samt detaljer så som lengde, tid, høydeforskjell og hvordan man kommer seg til startpunktet for turen med bil og eventuelt kollektivtransport. Er forslaget av interesse vil vi jobbe med deg for å lage et formelt forslag og et mer detaljert utkast til innholdet og en liste over kart og ruter, før du eller vi forplikter oss til noe. Når en eventuell avtale inngås vil vi bl.a. gi detaljerte instrukser om format og krav til detaljer som logges for hver tur.

 

Et stadig økende antall titler gjør at det på sikt vil bli en utfordring å holde alle våre turguider oppdatert. Vi er derfor interessert i å høre også fra deg som kunne tenke deg å bidra til å holde våre utgivelser oppdatert. Typisk vil vi vurdere hvilke guider vi ikke har kapasitet til å følge opp selv, og definere et antall turer som dekker delområder som en bokutgivelse omfatter. Oppgaven vil da være å gå opp turene på nytt, og sjekke annen relevant informasjon. Vi krever noen med øye for detaljer som er flink å till lese kart, bruke GPS og følge instruksjoner. Entusiasme og engasjement er viktig.

Ta kontakt med skriveglede (alfakrøll) frifotforlag.no hvis dette er av interesse.